Saturday, March 5, 2011

Windows dari Masa ke Masa


Windows 1.0Windows 2.0Windows 3.0Windows NT 3.1Windows NT 3.5Windows 95Windows 98Windows 2000Windows MEWindows XPWindows VistaWindows 7


sumber :http://unik34.blogspot.com/2011/07/windows-dari-masa-ke-masa.html

No comments:

Post a Comment